Servicios autonómicos de Consumo en Galicia

Organismo Dirección Teléfono Correo electrónico Web
INSTITUTO GALLEGO DE CONSUMO

C/ Gonzalo Torrente Ballester, 1-3-5

Baixo15771 Santiago de Compostela

981 54 45 12
900 23 11 23
gabinete.sanidade@sergas.es https://sanidade.xunta.gal/portada

 

 

 

Servicios Periféricos

Dirección Teléfono
Avda. Zamora, 13 baixo32005 Ourense 988386465
Ronda da Muralla, 7027071 Lugo 982294679
C/Vicente Ferrer (Edificio Administrativo Xunta), 2-2º15071 A Coruña 981184971
Praza da Estrella, s/n.36201 Vigo 986 81 75 82